Img 2842

Hội thảo chuyển giao công nghệ Plasma lạnh

Ngày 2/3/2021, tại Hội trường, bệnh viện hữu nghị Lạc Việt và Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam (PLT) đã tổ chức chương trình hội thảo chuyển giao công nghệ máy phát tia Plasma lạnh trong điều...