Untitled 1 01

THỦ TỤC BẢO LÃNH TRỰC TIẾP TẠI LẠC VIỆT

Giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian làm thủ tục, bệnh viện cung cấp quy trình bảo lãnh trực tiếp, áp dụng với tất cả các đơn vị bảo hiểm kí hợp đồng bảo lãnh tại bệnh viện...