2

LỌC MÁU LIÊN TỤC

Để sinh tồn, bên trong cơ thể chúng ta liên tục xảy ra các phản ứng sinh hóa nhằm mục đích tạo ra năng lượng để hoạt động. Trong quá trình này chúng cũng tạo ra các sản phẩm có...

Phẫu thuật nội soi ở đâu tại Vĩnh Phúc?

Khoa Ngoại - Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt là đơn vị đi đầu trong tỉnh Vĩnh Phúc trong triển khai các kỹ thuật phẫu thuật nội soi, vi phẫu với nhiều ưu điểm vượt trội so với mổ mở...