“Trái tim cho em” tại Vĩnh Phúc

“Trái tim cho em” là chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam khởi xướng thực hiện từ năm 2008. Không chỉ đem lại cuộc sống...