Img 0175

Cứu sống trẻ sinh non 31 tuần bị suy hô hấp

Theo WHO, trẻ sinh non là trẻ được ra đời trong khoảng từ 22 tuần đến dưới 37 tuần tuổi thai. Trẻ sinh càng non, các nguy cơ sức khỏe càng nghiêm trọng như suy hô hấp do phổi chưa...

Viêm Ruột Ss 01

Nguy cơ Nhiễm Khuẩn ở trẻ sơ sinh

Nhiễm khuẩn trẻ sơ sinh là các bệnh nhiễm khuẩn xuất hiện trong vòng 28 ngày đầu sau sinh. Nhiễm khuẩn sơ sinh được chia thành nhiễm khuẩn sơ sinh sớm (xảy ra trong vòng 72h đầu sau sinh) hay...