Ra Khỏi Thang Máy Là Thấy Khoa Sản

Góc rì viu đi đẻ của mẹ Sam

Từ hôm em đăng clip khoảnh khắc chào đời của 2 mẹ con có nhiều bạn hỏi về hành trình đi đẻ của em ở Bệnh viện Lạc Việt mà em không kịp trả lời hết được mong mọi người...