Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú

Thứ Năm, 19/04/2018

Đối với bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT để đi thăm khám:

Bước 1:Đăng ký khám tại quầy đăng ký tầng 1 nhà B của Bệnh viện

 • Bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT, CMND
 • Bệnh nhân được đăng ký vào bác sĩ chuyên khoa theo mặt bệnh miêu tả

Bước 2: Khám tại phòng khám với bác sĩ chuyên khoa tại tầng 2 (phòng khám ban đầu)

 • Bệnh nhân được khám với bác sĩ chuyên khoa theo mặt bệnh
 • Nhận các phiếu chỉ định cận lâm sàng tại phòng bác sĩ

Bước 3: Duyệt phiếu chỉ định tại quầy thu ngân tầng 2

 • Người bệnh cầm phiếu chỉ định cận lâm sàng và duyệt phiếu ngay tại quầy thu ngân tầng 2

Bước 4: Bệnh nhân đi làm các cận lâm sàng theo phiếu được chỉ định (chụp x quang, xét nghiệm, siêu âm ….)

 • Lưu ý: Bệnh nhân có cả xét nghiệm nước tiểu và siêu âm, bệnh nhân đi siêu âm trước khi lấy nước tiểu
 • Khi có đủ kết quả các cận lâm sàng, bệnh nhân cầm kết quả quay lại phòng khám ban đầu

Bước 5: Kết luận

 • Bệnh nhân quay lại phòng khám ban đầu, cầm theo các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ tư vấn và kết luận bệnh
 • Bác sĩ kê đơn thuốc

Bước 6: Tổng kết khám và lấy thẻ BHYT

 • Bệnh nhân quay lại quầy thu ngân để duyệt chi phí khám bệnh, đóng tiền đồng chi trả với bảo hiểm (nếu có) hoặc chi phí phát sinh (nếu có) (tầng 1 hoặc tầng 2)
 • Bệnh nhân lấy BHYT (tầng 1)
 • Bệnh nhân lấy thuốc tại quầy dược của bệnh viện (tầng 1)

Đối với bệnh nhân khám bệnh dịch vụ

Bước 1: Đăng ký khám

 • Bệnh nhân đăng ký khám với bác sĩ chuyên khoa theo mặt bệnh tại tầng 1 nhà A của bệnh viện

Bước 2: Khám với bác sĩ chuyên khoa (phòng khám ban đầu)

 • Bệnh nhân khám với bác sĩ chuyên khoa và nhận các phiếu chỉ định cận lâm sàng (tầng 2)

Bước 3: Duyệt phiếu chỉ định và tạm ứng

 • Người bệnh cầm phiếu chỉ định ra quầy thu ngân để làm thủ tục tạm ứng (tầng 2)

Bước 4: Bệnh nhân đi làm các cận lâm sàng theo chỉ định

 • Kết quả các chỉ định cận lâm sàng sẽ được điều dưỡng lấy và cầm về phòng khám ban đầu. Người bệnh sau khi làm các cận lâm sàng xong, có thể quay lại phòng khám ban đầu chờ kết luận

Bước 5: Kết luận và lấy thuốc

 • Bệnh nhân được bác sĩ khám tại phòng khám ban đầu tư vấn, đưa ra kết luận và kê đơn thuốc
 • Bệnh nhân mua thuốc theo đơn tại quầy dược của bệnh viện

Mọi thông tin chi tiết/ Đặt lịch hoặc gọi xe cấp cứu, xin vui lòng liên hệ: 1900 1269