Hướng dẫn sao y hồ sơ bệnh án

Thứ Ba, 24/02/2015

Để sao y hồ sơ bệnh án sau khi nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt, khách hàng và người nhà vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhận và hoàn thiện đơn xin sao y hồ sơ bệnh án tại phòng kế hoạch tổng hợp

Bước 2: Nộp phí sao y bệnh án tại quầy thu ngân của bệnh viện

Bước 3: Khi nhân viên bệnh viện liên lạc, khách hàng đến nhận hồ sơ đã được sao y tại phòng kế hoạch tổng hợp