Hướng dẫn sao kê hồ sơ bệnh án

Thứ Sáu, 24/02/2023

Để sao kê hồ sơ bệnh án sau khi nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt, khách hàng và người nhà vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhận và hoàn thiện đơn xin sao y hồ sơ bệnh án tại phòng Kế hoạch tổng hợp – Tầng 5 nhà E của Bệnh viện.

Bước 2: Nộp phí sao y bệnh án tại quầy thu ngân của Bệnh viện

Bước 3: Khi nhân viên bệnh viện liên lạc, khách hàng đến nhận hồ sơ đã được sao y tại phòng Kế hoạch tổng hợp tầng 5 nhà E