Img 7417 01

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Cùng với những biện pháp phòng, chống dịch, vắc xin là công cụ quan trọng giúp kiểm soát đại dịch COVID-19. Vắc xin có hiệu quả trong việc bảo vệ cơ thể khỏi vi rút, đặc biệt là tránh được...