Ra Khỏi Thang Máy Là Thấy Khoa Sản

Góc rì viu đi đẻ của mẹ Sam

Từ hôm em đăng clip khoảnh khắc chào đời của 2 mẹ con có nhiều bạn hỏi về hành trình đi đẻ của em ở Bệnh viện Lạc Việt mà em không kịp trả lời hết được mong mọi người...

Aed50f83998d57d30e9c

Sinh tháng Tư – Nhận quà chất lừ

𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒖̛ 𝒏𝒂̀𝒚, 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒖̣ đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒉𝒂𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒈𝒐́𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 𝑩𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝑸𝒖𝒂̀ 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂: + 01 lần chiếu tia Plasma cho mẹ + 01 lần chiếu...