BsCK Nguyễn Xuân Đăng

Thứ Năm, 21/07/2016
Bằng cấp chuyên môn

– Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng

– Chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa

– Học chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ tại Học viện Quân Y.

Kinh nghiệm chuyên môn

– Siêu âm tổng quát, siêu âm thai, siêu âm tim mạch, siêu âm tuyến vú, tuyến giáp và các u vùng nông.

– Đọc kết quả XQuang và CT-Scanner, cộng hưởng từ.