BsCK Nguyễn Đình Thứ

Thứ Sáu, 22/07/2016

 

Bằng cấp chuyên môn

Tốt nghiệp chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng

Chuyên ngành  Bác sĩ Đa Khoa

Kinh nghiệm chuyên môn

Khám và điều trị các bệnh lý Ngoại khoa

Các thủ thuật, phẫu thuật Ngoại khoa.