Hoạt động chào mừng ngày 20-10-2019

Nhân dịp Kỷ niệm chào mừng 89 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, BCH Công Đoàn Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đã tổ chức chuỗi hoạt động: thi cắm hoa, chạy tiếp sức và thi bắt vịt giữa...