Triển khai Phòng khám Sàng lọc, Phát hiện sớm Ung bướu

Thứ Ba, 03/12/2013

Từ ngày 4.12.2013, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt chính thức triển khai Phòng khám Sàng lọc, Phát hiện sớm Ung thư.

Đội ngũ chuyên gia bao gồm:

1. Thạc sĩ. Bác sĩ Chuyên ngành Ung thư Nguyễn Viết Nguyệt, nguyên Trưởng khoa Ung thư Bệnh viện Quốc tế Vimec. Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

2. BSCKII Chuyên ngành Ung thư Lê Văn Hốt, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện K Trung ương Hà Nội

3. Thạc sĩ. Bác sĩ Chuyên ngành Ung thư Vũ Văn Thạch, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

4. Thạc sĩ. Bác sĩ Đỗ Trọng Thủy, Bộ môn Ung thư – Đại học Y Hà Nội. Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện K Trung ương Hà Nội

5. Bác sĩ Chuyên khoa Ung thư Nguyễn Mạnh Thắng, làm việc tất cả các ngày trong tuần

6. Bác sĩ Chuyên khoa Ung thư Bùi Tiến Dũng, làm việc tất cả các ngày trong tuần

7. BSCKI Chuyên ngành Tế bào học Ung thư. Mô bệnh học Ung thư Nguyễn Văn Định, Nguyên Trưởng Khoa GBP Bệnh viện RHM Trung ương, làm việc tất cả các ngày trong tuần.

8. PGS.TS Tạ Văn Tờ. Trưởng Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện K Trung ương Hà Nội ( Hội chẩn tiêu bản khẳng định Ung thư )

Khám, tư vấn Ung thư tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt được Bảo hiểm Y tế thanh toán trái tuyến, đúng tuyến

Liên hệ: Phòng Khám bệnh hoặc Phòng Dịch vụ khách hàng 0211.3656212, 3656252