THI NĂNG LỰC KHỐI ĐIỀU DƯỠNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

Thứ Sáu, 22/11/2019

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn là nhiệm vụ được lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đặc biệt chú trọng, đặt là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển của Bệnh viện. Trong đó, nội dung phát triển năng lực điều dưỡng là một trong những nội dung được lãnh đạo bệnh viện hết sức quan tâm, bởi vì, điều dưỡng, KTV, nữ hộ sinh là những người trực tiếp theo dõi, tiếp xúc với bệnh nhân nhiều nhất và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong quá trình bệnh nhân thăm khám, điều trị tại Bệnh viện.
Với mong muốn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh, giúp cho điều dưỡng được củng cố kiến thức chuyên môn, thực hành phục vụ cho công tác người bệnh an toàn và hiệu quả. Từ ngày 5/11 – 20/11 năm 2019, Phòng điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đã tổ chức chương trình Kiểm tra năng lực cơ bản điều dưỡng năm 2019 với hai phần thi: lý thuyết và thực hành.
Qua hoạt động kiểm tra, kết quả thi cũng giúp Phòng điều dưỡng và các khoa, phòng chuyên môn có thể phân loại đúng năng lực trình độ chuyên môn, từ đó, có căn cứ để sắp xếp vị trí công việc phù hợp và đề xuất các kế hoạch đào tạo cung cấp bổ sung kiến thức chuyên môn, thực hành cho điều dưỡng chưa đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh cuộc thi: