Khám sức khỏe định kỳ – cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Thứ Ba, 28/10/2014

Ngày 15,16/10/2014 Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 700 cán bộ, công nhân viên công ty TNHH Hoàn Mỹ.