Khám chữa bệnh ban đầu cho khách hàng có thẻ BHYT tại Bệnh viện Lạc Việt

Thứ Sáu, 13/06/2014

Từ ngày 10/06/2014, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt đã được BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tuyến đầu.