Trang chủ Đội ngũ BS Thạc sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Viết Nguyệt

Thạc sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Viết Nguyệt

Thứ Năm, 06/08/2020

Thạc sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Viết Nguyệt

Thạc sĩ, Bác sĩ
Ung thư
Phó Giám đốc Bệnh viện

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Viết Nguyệt Phó Giám đốc Bệnh viện, chuyên ngành ung bướu, làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7