Untitled

Dịch vụ tại Khoa Dược

Khoa Dược luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện. Nhà thuốc trực thuộc khoa Dược -...

Khoa Dược

Nhà thuốc của Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt tự hào là một nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP - "Thực hành tốt nhà thuốc" với cơ sở khang trang hiện đại. Để đạt được tiêu chuẩn GPP, Nhà thuốc...