Trang chủ Sản phẩm Gói sàng lọc và phát hiện sớm Ung thư tiền liệt tuyến
Ths VÕ QuỐc HƯng 2

Gói sàng lọc và phát hiện sớm Ung thư tiền liệt tuyến

1.242.000 đ

(Giá có thể thay đổi tùy theo bệnh viện)

Danh sách bệnh viện thực hiện

Ut TiỀn LiỆt TuyẾn 4.6 04