Thanh toán bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch...