Trang chủ Đội ngũ BS Tiến sĩ. Bác sĩ cao cấp. Nguyễn Thúy Hường

Tiến sĩ. Bác sĩ cao cấp. Nguyễn Thúy Hường

Thứ Năm, 06/08/2020

Tiến sĩ. Bác sĩ cao cấp. Nguyễn Thúy Hường

Tiến sĩ. Bác sĩ cao cấp
Nội Thần kinh
Bác sĩ khoa Khám bệnh

Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thúy Hường chuyên ngành Nội thần kinh đã từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai