Trang chủ Đội ngũ BS Bác sĩ chuyên khoa cấp 1. Đại tá. Thầy thuốc ưu tú. Đỗ Văn Thọ

Bác sĩ chuyên khoa cấp 1. Đại tá. Thầy thuốc ưu tú. Đỗ Văn Thọ

Thứ Năm, 06/08/2020

Bác sĩ chuyên khoa cấp 1. Đại tá. Thầy thuốc ưu tú. Đỗ Văn Thọ

Bác sĩ chuyên khoa cấp 1
Nội chung
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 6

Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Đại tá, Thầy thuốc ưu tú Đỗ Văn Thọ nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 6. Chuyên ngành nội chung.