Danh sách bác sĩ Trung tâm Sản nhi

Thứ Sáu, 16/09/2022

Đây là phần nội dung để hiểu về mô tả được hiển thị trên sidebar

Bs Yến Pgd
Tiến sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Hoàng Yến, Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Chín Sản
Bác sĩ chuyên khoa I. Phan Hồng Chín, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Long Nhi
Thạc sĩ. Bác sĩ Vũ Mai Long, Trưởng khoa Nhi, trưởng phòng KHTH, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Vích
Bác sĩ chuyên khoa I. Trần Văn Vích, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên

Bs Thao Sản
Bác sĩ chuyên khoa I. Nguyễn Viết Thao, Phó trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Đặng Nhung Nhi
Bác sĩ chuyên khoa I. Đặng Hồng Nhung, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Ivan
PGS. TS. IVan Reich, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF EV, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Sang Nhi
Thạc sĩ. Bác sĩ. Phan Hồng Sáng, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Thạch Nhi
Bác sĩ chuyên khoa I. Nguyễn Phú Thạch, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Ngôn Nhi
Bác sĩ chuyên khoa I. Hoàng Thị Ngôn, khoa Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Hạnh Khoa Nhi
Thạc sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Thạc sĩ. Bác sĩ Ngô Thị Hương
Thạc sĩ. Bác sĩ. Ngô Thị Hương, Khoa Nội – Nhi – HSCC, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên

Bs Loan Sản
Bác sĩ chuyên khoa. Đào Thị Loan, Khoa Phụ sản, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Bs Nam Khoa Nhi
Bác sĩ chuyên khoa. Đặng Hải Nam, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên

Bs Hằng Sản
Thạc sĩ. Bác sĩ nội trú. Nguyễn Thị Hằng, Khoa Phụ sản, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

Thác Sĩ Chất
Thạc sĩ. Chuyên viên phôi học. Vũ Đình Chất, Trung tâm hỗ trợ sinh sản Việt Âu IVF EV, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt