Cơ hội nghề nghiệp tại Lạc Việt

Thứ Sáu, 15/11/2013

Bệnh viện tiếp tục tuyển dụng:

1. Bác sĩ chuyên khoa Nhi (đã có kinh nghiệm)

2. Điều dưỡng chuyên khoa Nhi (đã có kinh nghiệm)

3. Bác sĩ Chuyên khoa Gây mê hồi sức

4. Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

5. Kế toán có kinh nghiệm

6. Nhân viên dịch vụ khách hàng làm việc thường trú tại các huyện:

Tam Dương. Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Sông Lô, Phúc Yên

7. Nhân viên Hành chính có kinh nghiệm

Mọi chi tiết xin liên hệ: SĐT 02113.656252/656212

Email: benhvienlacviet@gmail.com