Vai trò của máy cắt lạnh trong sinh thiết tức thì

Sinh thiết tức thì (sinh thiết lạnh) là phương pháp xét nghiệm mô bệnh học nhanh ngay trong lúc phẫu thuật. Trong quá trình thực hiện, máy cắt lạnh đóng vai trò rất quan trọng để mang lại kết quả...