sỏi thận

Khoa Ngoại

Khoa Ngoại được thành lập từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, cùng với sự phát chung của bệnh viện, khoa ngoại luôn luôn khẳng định và chứng tỏ là một trong những khoa chủ...

Xem thêm »