hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tổ chức khám sức khoẻ định kì

Khoa khám bệnh

Chức năng và nhiệm vụ. khoa khám bệnh là một khoa lâm sàng có nhiệm vụ tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến điều trị, khám bệnh, chọn lọc vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều...

Xem thêm »