KHÁM BỆNH NGÀY NGHỈ, LỄ VẪN ĐƯỢC CHI TRẢ BẢO HIỂM TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT

Kể từ ngày 21/09/2015, khách hàng khám bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt được thanh toán tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.