Khoa khám bệnh

Khoa khám bệnh

Khoa khám bệnh là một khoa lâm sàng có nhiệm vụ tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hiện tại, khoa khám bệnh được chia làm 2 khu vực:...

Xem thêm »