Bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM Y TẾ

Bắt đầu từ ngày 23/3/2016. BHXH Việt Nam ra quyết định thông tuyến huyện cho tất cả các bệnh nhân có thẻ BHYT. Do đó khi quý khách đến đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt sẽ được tính là đúng tuyến và mức chi trả cùng bệnh viện sẽ giảm đi do mức hưởng BHYT tăng lên. Quý khách hàng lưu ý, BHYT thanh toán tất cả các ngày trong tuần kể cả chủ nhật và ngày lễ.

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa hữu Nghị Lạc Việt đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ Bảo lãnh Viện phí dành cho các chủ thẻ thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe của các công ty Bảo Hiểm.

Những loại thẻ bảo hiểm phi nhân thọ đã được chấp nhận thanh toán tại Lạc Việt:

Bảo hiểm Bảo Việt Bảo hiểm Bảo Việt
Bảo hiểm Bảo Minh Bảo hiểm Bảo Minh
Bảo hiểm dầu khí – PVI Bảo hiểm dầu khí – PVI
Bảo hiểm Quân đội Bảo hiểm Quân đội
Bảo hiểm IN SMART

Bảo hiểm IN SMART

Dịch vụ Bảo Hiểm Nam Á – Môi giới bảo hiểm Grassavoye Wills Việt Nam

Dịch vụ Bảo Hiểm Nam Á – Môi giới bảo hiểm Grassavoye Wills Việt Nam

Bảo hiểm Bưu điện – PTI

Bảo hiểm Bưu điện – PTI

Bảo hiểm BIC Bảo hiểm BIC
Bảo hiểm toàn cầu – GIC Bảo hiểm toàn cầu – GIC
Bảo hiểm Viễn Đông – VASS

Bảo hiểm Viễn Đông – VASS

Bảo hiểm Liberty Bảo hiểm Liberty
Bảo hiểm Prudential Bảo hiểm Prudential
Bảo hiểm PJICO

Bảo hiểm PJICO

Bảo hiểm Blue Cross

Bảo hiểm Blue Cross

Bảo hiểm Generali

Bảo hiểm Generali

Bảo hiểm AON

Bảo hiểm AON

Bảo hiểm Marsh Bảo hiểm Marsh
Bảo hiểm Dai – Ichi Bảo hiểm Dai – Ichi
Bảo hiểm Pacific Cross Bảo hiểm Pacific Cross
Bảo hiểm AIA Bảo hiểm AIA
Care Plus Care Plus
Care + Care +
Bakco Bakco
FTC FTC
UIC’s UIC’s